Badkamer & tegels 11 jaargang 4 - page 63

In deze tijd van snelle veranderin-
gen is het kenmerkend dat het niet
nodig was om deze kranenserie
eerder te actualiseren. De kern-
waarden van de Kludi Tercio kra-
nenserie blijven daarom behouden
de nieuwe producten. Dat wat
gegarandeerd goed functioneert
behoeft geen wijziging, daarom is
de techniek gelijk aan die van zijn
voorganger. Het design is wel aan-
gepast, waaraan nu al te zien is dat
het meer dan een decennium actu-
eel blijft.
63
1...,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,...138
Powered by FlippingBook