Badkamer & tegels 11 jaargang 4 - page 125

er in
n en
oducent van
Europa. Met
ologie en een
jdse – en tegelijk
ing, creëert Vasco
ren die naadloos
ken, badkamer
ue zoektocht
r alternatieve
wende designs
ductiemethodes,
eerdere awards
rijzen op.
erne radiatoren
che Plus
dan ook
eze filosofie
al bij de
nlook-trend in
odellen Arche
Plus zijn een
tatie van de
adiator. Deze
ebben een
n zijn geschikt
in huis.
in een
terieur!
125
1...,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124 126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,...138
Powered by FlippingBook